Thời khóa biểu các môn chuyên đề Kỹ năng mềm (đợt 3) của các lớp: 1. Trình độ Cao đẳng: Kế toán K18, Kỹ thuật xây dựng K16 2. Trình độ Trung cấp: Điện công nghiệp K18, Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK BK17, Quản lý đất đai K18, Kế toán doanh nghiệp K18.

(Cập nhật lúc: 10:09:29 - 08/03/2024) - [Đã xem: 112.317]


Vui lòng xem tập tin đính kèm


Tải tập tin đính kèm

STT CÁC THÔNG BÁO CÙNG ĐƠN VỊ
1Thời khóa biểu các môn chuyên đề Kỹ năng mềm (đợt 3) của các lớp: 1. Trình độ Cao đẳng: Kế toán K18, Kỹ thuật xây dựng K16 2. Trình độ Trung cấp: Điện công nghiệp K18, Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK BK17, Quản lý đất đai K18, Kế toán doanh nghiệp K18.
(Cập nhật lúc: 10:09:29 - 08/03/2024) - [Đã xem: 112.318]
2Thời khóa biểu các môn chuyên đề Kỹ năng mềm (Kỹ năng giao tiếp; Giáo dục sức khỏe sinh sản, tình dục, HIV/AIDS; Khởi dự doanh nghiệp; Pháp luật học đường) - đợt 2 năm 2024.
(Cập nhật lúc: 09:06:46 - 27/02/2024) - [Đã xem: 85.529]
3Thời khóa biểu các chuyên đề Kỹ năng mềm (Kỹ năng giao tiếp; Giáo dục sức khỏe sinh sản, tình dục, HIV/AIDS; Khởi dự doanh nghiệp) - học kỳ 1, năm học 2023 - 2024
(Cập nhật lúc: 14:09:59 - 11/01/2024) - [Đã xem: 118.052]
4Thông báo về việc tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng đợt bổ sung 1
(Cập nhật lúc: 08:29:48 - 25/09/2023) - [Đã xem: 78.462]
5Thông báo v/v thực hiện một số nội dung liên quan công tác đào tạo năm học 2023-2024
(Cập nhật lúc: 13:59:30 - 19/09/2023) - [Đã xem: 79.314]
6THÔNG BÁO: Điểm chuẩn xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2023
(Cập nhật lúc: 16:28:34 - 26/07/2023) - [Đã xem: 128.646]
7Thông báo v/v tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2023
(Cập nhật lúc: 08:51:14 - 10/07/2023) - [Đã xem: 113.314]
8LỊCH HỌC MÔN GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN, TÌNH DỤC/HIV/AIDS (tháng 7/2023)
(Cập nhật lúc: 10:48:12 - 16/06/2023) - [Đã xem: 109.594]
9Thông báo lịch học môn Kỹ năng giao tiếp
(Cập nhật lúc: 09:10:12 - 13/06/2023) - [Đã xem: 100.325]
10Thời khóa biểu môn Kỹ năng giao tiếp (lớp CĐ Điều dưỡng K16)
(Cập nhật lúc: 14:16:18 - 31/01/2023) - [Đã xem: 56.644]
11Thời khóa biểu Kỹ năng giao tiếp
(Cập nhật lúc: 14:16:22 - 30/01/2023) - [Đã xem: 41.429]
12Thời khóa biểu Giáo dục sức khỏe sản, tình dục/HIV/AIDS
(Cập nhật lúc: 14:15:40 - 30/01/2023) - [Đã xem: 41.903]
13Thông báo v/v Nhà giáo dự Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022-2023
(Cập nhật lúc: 14:13:03 - 01/12/2022) - [Đã xem: 49.783]
14Thông báo v/v nghỉ học và dự lễ khai giảng năm học 2022-2023, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
(Cập nhật lúc: 16:05:20 - 15/11/2022) - [Đã xem: 48.860]
15Lịch học các môn văn hóa bổ trợ HK1 năm học 2022-2023 khóa 15
(Cập nhật lúc: 16:02:20 - 15/11/2022) - [Đã xem: 47.401]
16Thời khóa biểu Văn hóa bổ trợ các lớp Trung cấp khóa 15
(Cập nhật lúc: 10:29:15 - 09/11/2022) - [Đã xem: 46.249]
17Thời khóa biểu môn Giáo dục sức khỏe sinh sản
(Cập nhật lúc: 08:15:45 - 04/11/2022) - [Đã xem: 46.543]
18Thông báo v/v điều chỉnh thời gian giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng-An ninh và chuyên đề Giáo dục sức khỏe sinh sản, tình dục/HIV/AIDS
(Cập nhật lúc: 08:09:28 - 04/11/2022) - [Đã xem: 49.198]
19Thông báo v/v xếp thời khóa biểu và phân công giảng dạy năm học 2022-2023
(Cập nhật lúc: 09:43:38 - 31/08/2022) - [Đã xem: 43.239]
20Thời khóa biểu các môn học thuộc chuyên đề Kỹ năng mềm
(Cập nhật lúc: 15:47:39 - 28/02/2022) - [Đã xem: 53.728]
21Thông báo v/v hoàn thành HSSS đào tạo năm học 2020-2021 và mốc thời gian tính giờ giảng của nhà giáo năm học 2021-2022
(Cập nhật lúc: 09:07:27 - 10/02/2022) - [Đã xem: 46.822]
22Thông báo về việc dạy và học trực tiếp
(Cập nhật lúc: 08:55:40 - 10/02/2022) - [Đã xem: 42.053]
23Thông báo v/v dự lễ khai giảng năm học 2021-2022
(Cập nhật lúc: 15:10:17 - 15/12/2021) - [Đã xem: 46.243]
24Thông báo v/v tổ chức ôn thi tốt nghiệp trình độ trung cấp năm 2021 đối với các lớp k14 áp dụng hình thức đào tạo theo niên chế
(Cập nhật lúc: 14:39:14 - 09/11/2021) - [Đã xem: 53.161]
25Thông báo v/v xếp thời khóa biểu và phân công giảng dạy các lớp khóa 16 năm học 2021-2022
(Cập nhật lúc: 09:04:29 - 17/09/2021) - [Đã xem: 77.174]
26Thông báo v/v gửi danh sách xoá tên HK2 năm học 2020-2021
(Cập nhật lúc: 11:10:06 - 05/09/2021) - [Đã xem: 72.406]
27Điểm thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đợt thi ngày 05/8/2021
(Cập nhật lúc: 18:56:45 - 23/08/2021) - [Đã xem: 79.376]
28Thông báo đăng ký học lại các lớp Cao đẳng và Trung cấp hệ chính quy năm học 2021-2022
(Cập nhật lúc: 15:42:27 - 23/08/2021) - [Đã xem: 61.902]
29Thông báo v/v giảng viên, giáo viên HSSV nghỉ ngày 23/5/2021 để tham gia bầu cư HĐND các cấp
(Cập nhật lúc: 10:18:31 - 20/05/2021) - [Đã xem: 59.891]
30Thông báo địa điểm giảng dạy và học tập năm học 2020-2021 (điều chỉnh lần 2)
(Cập nhật lúc: 14:57:06 - 18/05/2021) - [Đã xem: 59.354]
31Thông báo về việc cung cấp danh sách HSSV thực học hàng tháng
(Cập nhật lúc: 16:31:29 - 16/04/2021) - [Đã xem: 82.813]
32Thông báo v/v bổ sung lý lịch khoa học và hồ sơ chứng minh của đội ngũ nhà giáo
(Cập nhật lúc: 15:00:15 - 05/04/2021) - [Đã xem: 103.905]
33Thông báo kê khai giờ giảng đợt 1 năm học 2020-2021
(Cập nhật lúc: 08:24:49 - 23/03/2021) - [Đã xem: 129.607]
34Quyết định phân công GV làm công tác chủ nhiệm - cố vấn học tập năm học 2020 - 2021
(Cập nhật lúc: 10:11:40 - 29/12/2020) - [Đã xem: 112.248]
35Thông báo phân bổ thời gian tổ chức giảng dạy các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non
(Cập nhật lúc: 07:21:53 - 17/10/2020) - [Đã xem: 113.484]
36Thông báo địa điểm giảng dạy và học tập năm học 2020-2021
(Cập nhật lúc: 09:16:33 - 09/10/2020) - [Đã xem: 121.893]
37Kế hoạch thi tốt nghiệp các lớp trung cấp hệ chính quy khóa 13, niên khóa 2018-2020
(Cập nhật lúc: 09:15:43 - 09/10/2020) - [Đã xem: 132.418]
38Thông báo thời gian giảng dạy và học tập năm học 2020-2021
(Cập nhật lúc: 09:02:51 - 09/10/2020) - [Đã xem: 132.623]

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

Email: hgcc@hgcc.edu.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Số 3291, đường Hùng Vương, Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803

copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên